Wireless

WiFi wordt in onze huidige samenleving als vanzelfsprekend beschouwd als het gaat om onze informatiebehoefte – ongeacht waar we ons bevinden. Helaas is de praktijkervaring weerbarstig en laat zien dat in veel gevallen de bestaande WiFi netwerken niet optimaal functioneren en voor verbetering vatbaar zijn.

Cloud beveiliging

Hoe NetBoss u kan helpen

NetBoss helpt bedrijven met het uitvoeren van een volledige WiFi netwerk scan om inzicht te krijgen waar mogelijke problemen zich voordoen die de kwaliteit van de infrastructuur, bandbreedte allocatie en radiofrequentie allocatie negatief beïnvloeden. Afhankelijk van de lokale situatie en de verschillende ruimtes in gebouwen brengen wij de probleemgebieden in kaart.

Op basis van deze netwerkscan kunnen wij onze klanten adviseren over hoe de huidige infrastructuur kan worden verbeterd voor het bereiken van een optimale kwaliteitsbeleving. Daarnaast kijken wij ook naar de beveiliging- en de koppeling naar de buitenwereld toe (Internet).

Optimaliseren en integreren van WiFi en Internet connectiviteit

Het meten en configureren van de juiste radio frequenties

Inzichtelijk maken van de beveiliging

Advies en rapportage

Ook voor retail klanten beschikbaar