Netwerk en beveiligingsscan

Onze ervaring heeft ons geleerd dat binnen veel organisaties er per discipline veel kennis aanwezig is maar ontbreekt het aan het totale overzicht- en inzicht van de gehele communicatieketen. Dit is het aandachtgebied van NetBoss als het gaat om het veilig- en betrouwbaar ontsluiten van eindtoestellen.

Netwerk en beveiligingsscan

Hoe NetBoss u kan helpen

NetBoss kan voor organisaties een netwerk- en beveiligingsscan uitvoeren om zo de volledige communicatieketen inzichtelijk te krijgen.
Dit soort scans kunnen helpen om de architectuur en/of bepaalde configuraties aan te passen of te optimaliseren. Ook wordt er naar de beveiliging gekeken in relatie tot de eindgebruikerstoestellen.
Wij kunnen tevens de grootste treathvector op het internet – e-mail verkeer – continue voor bedrijven monitoren op mogelijke bedreigingen – intern en extern.

Architectuur, frequentie allocatie en configuratie

Netwerk architectuur, componenten en configuratie

Rapportage en advies / aanbevelingen

Beveiliging in relatie tot de eindtoestellen en authenticatie

Architectuur, frequentie allocatie en configuratie